OlleWeb Menu

Testet


Fråga 1

Ordspråk är vanliga i det dagliga livet, men känner du till varifrån följande kommer ifrån? Vilket alternativ är rätt?

1. "Insikten är inte livets träd."
a. Novalis
b. ryskt ordspråk
c. Göthe
d. bibliskt ursprung
e. grekisk slogan
f. Descartes

2. "Svartsjukan är grunden till demokratin."
a. Cicero
b. Marx
c. grekiskt ordspråk
d. Confucius
e. Bertrand Russell
f. Gandhi

3. "Lyckan ler, men den blir nästan aldrig fullkomlig. Den ger en sommardag, men också ett stort antal myggor."
a. Helmut Kohl
b. Wilhelm Busch
c. Heinrich Heine
d. Lenin
e. finskt visdomsord
f. Gebruder Grimm

Fråga 2

Vilka tre föremål kan du hitta nedan?
Alla bokstäver ska användas!

 1. DJOSKAKLPEO
 2. DUIKNRAMLAE
 3. OOLMKAERDAIAPR

Fråga 3

Vilket ord kan du lägga till följande bokstäver, så att varje ord får en ny mening?
Det vill säga, vilket ord är x?
Ordet x är detsamma i alla orden!

F- x
FL- x
BL- x
D- x
M- x
L- x
G- x
R- x

Fråga 4

Gör denna serie fullkomlig!

3 7 13 21 31   ?  

Fråga 5

Ta bort den stad som inte passar in bland de andra!

Stockholm
Rom
Oslo
Sydney
Ottawa
Canberra

Fråga 6

Vilket föremål ska ersätta frågetecknet?Fråga 7

Vilken figur ska ersätta frågetecknet?Fråga 8

Om du skulle öppna (fälla ut) pyramiden, hur skulle den då se ut?Fråga 9

Lös gåtan genom att komma på vilka bokstäver som motsvarar symbolerna! Som hjälp har vi givit några ledtrådar. 1. även om
 2. bantningen
 3. rörelsen
 4. pausen
 5. besökaren
 6. sovplatsen

Fråga 10

Här är åtta tal. Ta ut ett av de fem nedre talen som hör ihop med de tre övre!

378 405 297
383 639 205 686 875

Fråga 11

Vilka namn kan du hitta nedan?

 1. IRSHACTIN
 2. EARLNNT
 3. NAHJNAO

Fråga 12

Vad står det här?Fråga 13

Vilka fyra ord ska ersätta frågetecknen så att fyra nya sammansatta ord bildas?

1. INTER-       ?       -TÅG
2. SILVER-       ?       -STAKE
3. HYLS-       ?       -SATS
4. RÖD-       ?       -RABATT

Fråga 14

Svara på följande frågor utan att använda ett uppslagsverk!

 1. Vad är en paleontolog?
 2. Från vilket språk kommer ordet HOTELL?
 3. Vad gör en lexikograf?
 4. Vem var Castors tvillingbror?
 5. Vad är ett referendum?

Fråga 15

Hitta det saknade talet!Fråga 16

Tre figurer passar inte in i följande bild. Vilka?Fråga 17

Vilket ord hör inte hemma bland de andra? (Bokstäverna är omkastade)

a. ÄRJEDT
b. RABOEBR
c. ÅTRGRTU
d. LIPRDAA

Fråga 18

En man kodade ett brev. Varje bokstav ersattes av den i alfabetet följande bokstaven (t ex D i stället för C), och vokalerna i originaltexten var borttagna. Hur som helst så var det fel på kodningsmaskinen, med resultatet att vokalerna stannade kvar, men i stället försvann 5 konsonanter i originaltexten (markerade med "*" nedan). Alla bokstäver som var kvar blev dock utbytta mot den i alfabetet följande bokstaven. Läs ut meddelandet!

B** *BSB F**FS J**F *BSB, EF* ÖS *SÄHB*

Fråga 19

Får en kvinna gifta sig med sin brors (ej halvbror) frus svärfar?

Fråga 20

Sätt in rätt tal i parenteserna!

a.
12 (16) 8
9 ( ? ) 4

b.
8 (40) 10
17 ( ? ) 8

c.
100 (625) 4
88 ( ? ) 11


Se facit!