OlleWeb Menu

OlleWeb's Allmänbildnings/IQ-test

Utvecklat för Time-Life Books av filosofie doktor Ida Fleiss.
Översatt av Olle Widell.

Vad är ett IQ-test?

Att säga att intelligenstest bara testar kunskap är orättvist, eftersom smarta personer har en sådan törst efter kunskap, genom deras vitt spridda intressen, att de får en otrolig syn på omvärlden, även utan högre utbildning. Deras kunskaper inom vissa områden förvånar ofta till och med proffs. IQ är en förkortning av intelligenskvot, som mäter allmän kunskap hos en viss person. Från början jämförde detta tal en persons intellektuella ålder med personens fysiska ålder. Idag är det helt enkelt avvikelsen från ett testresultats medelvärde 100. Ett resultat över 100 betyder alltså att du har mer kunskap, insikt och mental kapacitet än det som kan förväntas av den genomsnittliga människan. I dagens befolkning har 25% en IQ under 90, 50% en IQ mellan 90 och 110, 14,5% en IQ mellan 110 och 120, 7% har mellan 120 och 130 i IQ, 3% mellan 130 och 140 och bara 0,5% uppnår en IQ över 140. Det här IQ-testet är utvecklat för vuxna och ger ingen tillförlitlig syn på barns IQ. "Riktiga" IQ- test är mycket noggrant förberedda av utbildade psykologer och innehåller en samling med olika delar som ska ge insikt in i olika delar av den mänskliga intelligensen. Professionella IQ- test tillåter t ex bara en viss tid för att klara testen, medan det här testet är utan tidsbegränsning. Att få högre poäng i ett IQ-test gör dig inte till en bättre människa, utan ger bara en syn på din mentala kapacitet i siffror. Detta test är inte lämpat för professionell användning, fast det innehåller det mesta av det som finns i ett "riktigt" IQ-test. Testet har förberetts för dig av en ledande psykolog, som har mer än 20 års erfarenhet av sådana här tester. Med testet kan du till en viss gräns mäta din egen IQ. Skulle du få ett bra resultat kanske du vill kontakta MENSA för att få göra ett "riktigt" test. Vad än ditt resultat blir önskar vi att du har haft roligt medan du gjort detta test. Vi hoppas att du inte bara funnit det intressant och underhållande, utan också lärt dig någonting.

Testinstruktioner

Till skillnad från andra IQ-test behöver du inget tidtagarur. Du kan svara på frågorna utan tidsbegränsning, men du bör i alla fall försöka svara på dem så fort som möjligt. Skriv ner dina svar på ett papper. När du är klar med testet får du rätta dina svar efter facit. Addera sedan poängen och läs den text som gäller för din poäng.

Poängen

Som vi tidigare förklarat är detta inte ett vetenskapligt test, men frågorna är bra exempel på vad som finns i "riktiga" test. För att lugna dig - Detta är inget lätt test. Maxpoängen är 84. Om du uppnår 84 är det bara att gratulera! Men vad än din poäng blir hoppas vi att du haft roligt.

Ytterligare information om IQ-test kan fås från:

Free, Fast & Fun IQ-test!
IQ Test Labs
Online Intelligence Quotient (IQ) Test
(IQ-test på engelska)


Andreas Gunnarssons kluriga pussel

Mensa Sverige
Box 70425
107 25 STOCKHOLM

Tel: 08 - 612 95 96


Gör OlleWeb's test!