OlleWeb Menu


Dikten nedan är, tro det eller ej, skriven av den kanske största diktaren i den svenska litteraturhistorien. Försök analysera den om ni kan!


Gråbergssången
av Gustaf Fröding

Stå
grå,
stå
grå,
stå
grå,
stå
grå,
stå
grå-å-å-å.
Så är gråbergs gråa sång
lå-å-å-å-å-å-å-å-ång.Tillbaka till Te3b:s hemsida!