OlleWeb Menu
Te3b:s Top Ten Lista ger
BRYGGOR


Idén till denna Top Ten Lista kom upp på en Elläralektion den 25 februari 1997. Orsaken var den stora mängd olika bryggor som läroboksförfattarna öste ut över oss i några räkneuppgifter. Ni som inte vet vad en brygga inom elläran är, kolla i närmaste ellärabok.

Rangordningen, bryggorna sinsemellan, grundar sig på en liten enkätundersökning där nio utvalda (dvs de som fanns närmast) klassmedlemmar fick ge betyg på var och en av de tio bryggorna. Betygsskalan är 0-5.

Nu till själva listan:

PlaceringBryggaPoäng (av 45)
1Robinssons modifierade Wien-brygga38
2Wien-brygga34
3Kommandobrygga30
4Diodbrygga27
5Flytbrygga26
Owenbrygga26
Wirks brygga26
8Växelströmsbrygga24
9Pontonbrygga23
10Brännö brygga11


Tillbaka till Te3b:s hemsida!