OlleWeb Menu
BÄVER

Bäver
Färg!

Lyssna på en bäverkonversation från Nakna Pistolen!

Titta också på Jespers bäversida


bäver (Castor fiber) art inom underordningen ekorrartade gnagare, gråbrun till färgen. Den är ca 110 cm lång och väger ca 30 kg. Svansen är platt, brunsvart och beklädd med fjäll. Benen är korta och kraftiga, bakfötterna har simhud mellan tårna. Bävern livnär sig helst på bark av t ex asp, björk och sälg. Den fäller träd genom att snabbt och skickligt gnaga med sina mejselformiga framtänder runt stamroten. Den lever i och vid vattendrag och sjöar och bygger av stockar, grenar, mossa och jord kupolformade hyddor med ingång under vattnet. För att undvika att ingången kommer över vattenytan bygger bävern sinnrikt konstruerade dammar som reglerar vattenståndet. Som samhällsbyggare står bävern högt och hyddorna är så välbyggda att de står kvar långt efter det att bäverfamiljen lämnat dem. Ungarna, som föds på våren eller försommaren, är 1-4 i varje kull. Bävern är verksam huvudsakligen under natten. Den omfattande jakten under 1800-talet ledde till att bävern omkr 1870 hade utrotats i Sverige. Den var eftertraktad för skinnet och för de körtlar som sitter mellan könsorganen och analöppningen; dessa innehåller ett gulbrunt, illaluktande sekret, bävergäll, som förr användes inom folkmedicinen mot magsjukdomar och olika slag av nervösa åkommor. Bävern fridlystes i Sverige 1873. Den inplanterades igen 1922 och förekommer nu allmänt i västra och norra Sverige; antalet djur uppskattas i dag till ca 50 000. Bävern förekommer dessutom i Norge, Finland, Sovjetunionen och Nordamerika. Jakt är tillåten under oktober-april i stora delar av mellersta Sverige. Det fornsvenska ordet för bäver, bjur, förekommer som sammansättningsled i ort- och personnamn, t ex Bjurälven, Bjursås; Bjurström.

Bäverns hydda

Bäverns skalle

Bäverns damm

landskapsdjur - djursymboler som representerar de svenska landskapen. 1987 anordnades en tävling, där man röstade fram olika djur ur den svenska faunan (dock ej tamdjur). Nedanstående valdes och fastställdes som respektive landskaps djur.

Blekinge-----ekoxe
Bohuslän-----knubbsäl
Dalarna-----berguv
Dalsland-----korp
Gotland-----igelkott
Gästrikland-----tjäder
Halland-----lax
Hälsingland-----lodjur
Härjedalen-----björn
Jämtland-----älg
Lappland-----fjällräv
Medelpad-----skogshare
Norrbotten-----lavskrika
Närke-----hasselmus
Skåne-----kronhjort
Småland-----utter
Södermanland-----fiskgjuse
Uppland-----havsörn
Värmland-----varg
Västerbotten-----storspov
Västergötland-----trana
Västmanland-----rådjur
Ångermanland-----bäver
Öland-----näktergal
Östergötland-----knölsvan


Biberblått - den nya indikatorn inom kemin (inte att förväxlas med BromTymolBlått eller Berlinerblått)


Biberkopf, Frans - en litterär person som Bävern beundrar


bjur - det gamla nordiska ordet för bäver; förekommer ofta i ortnamn.


bävernylon - vattenavstötande tyg i polyester och bomull, använt till bl.a. arbetskläder och barnoveraller.


bävergäll - starkt luktande avsöndring från två körtlar vid bäverns analöppning.


Och glöm inte! Bävrar är ju också människor!


© 2018 Den elektroniska nedskräparen